Partnerzy

Producenci

Zaloguj się

BETON B-25 442 25 KG Cementowy, uniwersalny, mrozoodporny podkład podłogowy 10-80 mm

Podkłady podłogowe
16.43
PLN
BETON B-25 442 25 KG Cementowy, uniwersalny, mrozoodporny podkład podłogowy 10-80 mm
in_stock
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
5 dni
Cena: 16,43 zł
Cena netto: 13,36 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

446

Producent:
Kreisel

  

  

BETON B-25 442       

 

OPAKOWANIE : WOREK 25 KG

 

Cementowy, uniwersalny, mrozoodporny

podkład podłogowy 10-80 mm

 

Parametry:

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania cementowych podkładów podłogowych i posadzek oraz temu podobnych warstw dociskowych, podkładowych i kształtujących spadek, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Stosowana jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i związany z podłożem.

Nadaje się do kotwienia słupków ogrodzeniowych.

Z zaprawy tej można wykonywać także inne drobne elementy wylewane bezpośrednio na budowie po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia.

Minimalne grubości warstwy:

podkład związany z podłożem > 10mm

podkład na warstwie oddzielającej > 35 mm

podkład „pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >40 mm

podkład anhydrytowy w systemie ogrzewania podłogowego – >45 mm (zewnętrzna średnica elementu grzewczego + grubość warstwy nad elementami grzewczymi min.30 mm).

 

Cechy produktu: 

Mrozoodporny

Wodoodporny

Uniwersalny

Wysoka wytrzymałość do stosowania już od 10 mm

Pod parkiety, panele, wykładziny, płytki

 

Skład: 

Cement portlandzki

Wypełniacze mineralne

Dodatki modyfikujące

 

Warunki wykonywania prac:

Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.

Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302.

 

Przygotowanie podłoża:

Szczeliny i większe spękania podłoża należy wyreperować np. stosując zapraw wyrównującą 428.

Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotność nie większą niż 2%.

Przy grubości warstwy poniżej 25mm w celu uniknięcia odspojeń i pęknięć należy wykonać warstwę szczepną z ZAPRAWY KONTAKTOWEJ i ANTYKOROZYJNEJ 451 lub tzw. szlamowanie. W tym celu należy wylać na podłoże GRUNTOLIT-W 301 i posypać go niewielką ilością Betonu B-25 442 a następnie wcierać tak powstały szlam w podłoże przy pomocy szczotki.

Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania dylatacji

W przypadku wykonywania podkładu związanego z podłożem, należy przenieść ewentualne dylatacje występujące w podłożu tak aby pokrywały się z nimi dylatacje w wykonywanym podkładzie. Przed wylaniem jastrychu należy wykonać dylatacje oddzielające od ścian i innych elementów stosując specjalną taśmę dylatacyjną bądź pasy styropianu najlepiej o grubości 10mm. Krawędzie wolne wylewanego obszaru należy zabezpieczyć przed spływaniem wylewki i też zastosować dylatację oddzielającą od ogranicznika.

W przypadku wykonywania podkładu podłogowego na warstwie rozdzielającej przygotowanie podłoża należy rozpocząć od jego oczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielającą wylewkę od ścian za pomocą taśmy dylatacyjnej. Następnie należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni folię PE o grubości min. 0,2 mm z wywinięciem na ścianę ponad przewidywany poziom wylewanego podkładu. Przy połączeniach folii trzeba zastosować zakład min.10 cm i skleić ją na złączach taśmą samoprzylepną lub zgrzać, tak aby uzyskać szczelną izolację.

W przypadku podkładu podłogowego „pływającego”na oczyszczonym i równym podłożu należy ułożyć mijankowo (z przesunięciem krawędzi) płyty ze styropianu lub wełny mineralnej odpowiedniej twardości.

Układać je tak, aby nie występowały szczeliny miedzy nimi. Przy stosowaniu płyt styropianowych można zastosować podsypkę z piasku niwelującą ewentualne nierówności, które mogą powodować łamanie się płyt lub ich klawiszowanie. Wykonać dylatację oddzielającą wylewkę od ścian za pomocą taśmy dylatacyjnej. Następnie należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni folię PE o grubości min. 0,2 mm z wywinięciem na ścianę ponad przewidywany poziom wylewanego podkładu. Przy połączeniach folii trzeba zastosować zakład min.10 cm i skleić ją na złączach taśmą samoprzylepną lub zgrzać, tak aby uzyskać szczelną izolację. Uwaga: Prawidłowo wykonany podkład „pływający” nie może bezpośrednio łączyć się ze ścianą, podłożem pod izolacją lub elementami instalacji. należy sprawdzić szczelność i zamocowanie instalacji grzewczej. W przypadku ogrzewania wodnego rury napełnić wodą w celu zapobiegnięcia ich wypływaniu w trakcie prowadzenia prac.

 

Rodzaje podłoża:

Betony, żelbety: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301, wylewać sposobem "mokre na mokre"

Betony, żelbety:Przy grubości warstwy poniżej 25mm w celu uniknięcia odspojeń i pęknięć należy

wykonać warstwę szczepną z ZAPRAWY KONTAKTOWEJ i ANTYKOROZYJNEJ 451 lub tzw. szlamowanie.

Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301

Jastrych cementowy: Przy grubości warstwy poniżej 25mm w celu uniknięcia odspojeń i pęknięć należy wykonać warstwę szczepną z ZAPRAWY KONTAKTOWEJ i ANTYKOROZYJNEJ 451 lub tzw. szlamowanie.

 

Przygotowanie produktu:

Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.

W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników.

Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

 

Sposób użycia:

Przygotowaną zaprawę należy układać, najczęściej pomiędzy listwami kierunkowymi, warstwą o grubości uzależnionej od rodzaju konstrukcji podłogi oraz ściśliwości warstwy izolacji termicznej lub akustycznej.

Nadmiar zaprawy ściągnąć łatą po prowadnicach i po wstępnym związaniu zatrzeć powierzchnię pacą. W przypadku dużych obciążeń podłogi, znacznych wahań temperatury, podłóg na stropach z elementów prefabrykowanych w pomieszczeniach o zwiększonej intensywności eksploatacji, przy układaniu podkładu na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej o dużej odkształcalności, a także w celu zmniejszenia liczby dylatacji przeciwskurczowych, stosuje się zbrojenie podkładów.

 

Uwagi wykonawcze:

Wylewkę chronić przez pierwsze 7 dni od jej wykonania przed nadmiernym nasłonecznieniem, zbyt wysoką temperaturą, silnym wiatrem i wodą (opadami) oraz ujemnymi temperaturami (minimalna temperatura schnięcia to 5˚C). Niedozwolone jest suszenie wylewki przy użyciu dmuchaw ciepłego powietrza.

Warunki takie należy zachować także w trakcie prowadzenia prac. Nie wyklucza się powstawania spękań i rys w przypadku zastosowania wylewki na spękanych lub odkształcalnych podłożach.

Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz w przypadkach konieczności wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej materiałów.

Szczeliny izolacyjne należy stosować w celu oddzielenia podłogi od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów, itp.) mogących ograniczać ruchy podłogi.

Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu, w miejscach styku różnych podłóg oraz w celu wydzielenia prostokątnych pól podkładu w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzielić powierzchnię na pola nie większe niż:

30 m2 przy długości boku do 6 m w pomieszczeniach wewnętrznych,

20 m2 przy długości boków nie większej niż 5 m

w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, 40m² przy długości boku nie przekraczającej 8m

w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowymi, gdy zastosowano zbrojenie przeciwskurczowe (rozwiązanie zalecane). W korytarzu rozstaw szczelin przeciwskurczowych nie powinien przekraczać 2-2,5-krotnej jego szerokości.

Dylatacje jastrychów wykonywanych na tarasach należy rozmieszczać co 2-2,5m, w zależności od nasłonecznienia i koloru wykładziny zewnętrznej.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.

 

Przechowywanie: 

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji.

 

Ostrzeżenie:

Produkt po zarobieniu wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

 

Produkt zgodny z: EN 1504-3

Ilość w opakowaniu 25 kg/opak., 48 szt./paleta

 

Parametry techniczne:

Klasyfikacja wg EN 1504-3 R2

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą do 60 minut

Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę od 24 do 48 godzin

Możliwość wykonywania dalszych prac po 28 dniach twardnienia

Grubość warstwy od 10 do 80mm

Proporcje mieszania z wodą ok.3,0 l na 25 kg suchej mieszanki

Zużycie suchej mieszanki ok. 2,0 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 MPa

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

 

Wskazówki ogólne: Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie.

Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta techniczna 10.07.2017

Opinie o produkcie (0)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
339
Kategorii:
31
Nowości:
0
Promocje:
0

Waluty

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl